Elektrická prípojka a bleskozvody
Banská Štiavnica

Pred výstavbou rodinného domu je práve elektrická prípojka jednou z prvých vecí, ktoré je potrebné vybaviť a zrealizovať. Vďaka nej je pripojené každé odberné zariadenie k rozvodom dodávateľa elektrickej energie. 

Postaráme sa o jej bezpečné a správne nainštalovanie vrátane administratívy. Pre správne fungovanie elektriny je najdôležitejšie uzemnenie. Ako pri zakladaní novej stavby, tak aj pri rekonštrukcii. 

Na vyhradených technických zariadeniach, medzi ktoré sa zaraďuje aj elektroinštalácia a bleskozvod, smie pracovať len kvalifikovaný elektrikár. Ste na správnom mieste. 

Prípojka

Ešte pred výstavbou rodinného domu je práve elektrická prípojka jednou z činností, ktoré je potrebné vybaviť a zrealizovať. Vďaka elektrickej prípojke je pripojené každé odberné zariadenie k rozvodom dodávateľa elektrickej energie. Postaráme sa o jej bezpečné a kvalitné nainštalovanie, pretože nám záleží kvalite a vašej pohode.