Odborné prehliadky, odborné skúšky, elektro revízie
Banská Štiavnica

Revízia elektrických zariadení je pre ich dlhoročnú funkčnosť a bezpečné fungovanie nevyhnutná. Zabezpečíme revíznu správu na novú alebo existujúcu inštaláciu, prípojku či zariadenie. Váš funkčný a bezpečný domov je pre nás prioritou, presvedčte sa, že na kvalite záleží.

Vedeli ste, že elektroinštaláciu môžete uviesť do prevádzky až po vykonaní prvej odbornej prehliadky a prvej odbornej skúšky? 

Elektro

V oblasti elektro sme špecialistami na revízie. Revízia elektrických zariadení je pre ich dlhoročnú funkčnosť a bezpečné fungovanie nevyhnutná. Či už menšie alebo väčšie projekty môžete zveriť do našich rúk. Zabezpečíme revíznu správu na novú alebo existujúcu inštaláciu, prípojku či zariadenie. Váš funkčný a bezpečný domov je pre nás prioritou, presvedčte sa, že na kvalite záleží.