Vnútorné a vonkajšie káblové rozvody
Banská Štiavnica

O rozvádzačoch sa hovorí, že sú srdcom elektrickej inštalácie. Len správne vyrobený a vhodne umiestnený rozvádzač je zárukou spoľahlivej a bezporuchovej prevádzky elektrickej inštalácie – nervového systému každého objektu. 

Jeho súčasťou sú všetky podružné časti aj vonkajšie rozvody, napríklad osvetlenie exteriéru, či napájanie vonkajších technológií. Na Vás je výber dizajnu zásuviek, vypínačov a svietidiel.